Vogue.it – Lara Giliberto

VOGUE_LIZA_13_024
VOGUE_LIZA_09_062
VOGUE_LIZA_12_107
VOGUE_LIZA_06_260 1
VOGUE_LIZA_11_095
VOGUE_LIZA_06_036
VOGUE_LIZA_03_058
VOGUE_LIZA_03_166 1
VOGUE_LIZA_05_016
VOGUE_LIZA_02_225 1
VOGUE_LIZA_01_118
IMG_4580